SOŠ požární ochrany a VOŠ požární ochrany ve Frýdku-Místku

SOŠ požární ochrany a VOŠ požární ochrany ve Frýdku-Místku

Pionýrů 2069
738 01 Frýdek-Místek

Informace o instituci SOŠ požární ochrany a VOŠ požární ochrany ve Frýdku-Místku

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku je organizační součástí Hasičského záchranného sboru České republiky.

Posláním školy, založené v roce 1967, je vzdělávání v oboru požární ochrany. To probíhá ve středoškolském studiu v denní formě, určené pro absolventy základních škol a v dálkové formě určené pro absolventy středních škol ukončených získáním výučního listu a tento typ studia je zakončen maturitou. Nejvyšší formou vzdělávání je studium ve vyšší odborné škole zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS. (stupeň 5B podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - ISCED vydané UNESCO). Nedílnou součástí činnosti školy jsou různé typy vzdělávacích programů a odborných kurzů pro příslušníky HZS ČR.

Třídami školy prošla v minulosti podstatná část dnešních příslušníků a pracovníků požární ochrany. Mnozí z nich zastávají v požární ochraně významné funkce. Od svého zřízení škola sloužila především potřebám profesionálních hasičů a záchranářů. V roce 1991 bylo zavedeno čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol jako forma nepřetržité a systematické přípravy na výkon povolání.

Za významný mezník v historii školy lze považovat rok 2002, kdy bylo otevřeno studium na Vyšší odborné škole, prováděné kombinovanou formou studia ("dálkové studium"). Škola zahájila vzdělávání v tomto typu studia jako první škola v rezortu Ministerstva vnitra.

Kde nás najdete?

Zobrazit